Jenis-Jenis DP BBM Sabar Bahasa Sunda

DP BBM Sabar bahasa sunda 12

Perasaan memang sangat peka ya terhadap omongan ataupun tingkah laku orang lain sama kita. secuek apapun seseorang pada akhirnya mereka juga pernah merasakan rasa kecewa, tersinggung,